01-08-2018 door Sandra Karman

Tot en met 22 augustus zijn er wegwerkzaamheden aan de rotonde op de provinciale weg (kruising N302 en N344 ter hoogte van Landal Rabbit Hill). Onderdeel van deze werkzaamheden is ook het aanbrengen van bermbeton op de Flevoweg tussen rotonde BP en rotonde de Beek. Vanaf dit moment zijn er beperkte verkeersstromen mogelijk op de rotonde. Hieronder is weergeven hoe de verkeersstromen tijdens deze werkzaamheden lopen.