28-06-2019 door ErmeloYH

Op donderdagmiddag 1 augustus organiseert de Stichting WK Jonge Paarden een bijzonder seminar voor bestuursleden van verenigingen, manege-eigenaren en hippische ondernemers met als titel ‘Groene PK’. “De ‘ecologische footprint’ van de paardensector is aanzienlijk”, aldus KNHS bestuurder Marlies Reibestein. “Als wij aan de toekomst van onze sport willen werken, zullen wij daar wat aan moeten doen.”

 

Vanuit die overtuiging is het initiatief genomen om tijdens het WK Jonge Paarden een bijeenkomst te organiseren voor verenigingen, manege-houders, ondernemers en andere betrokkenen bij de paardensport. Het wordt niet alleen een bijeenkomst om aandacht te vragen voor dit onderwerp, maar ook de start van intekenen voor een collectieve hippische zonnepanelen actie. Omdat dit najaar de huidige subsidieregeling voor zonnecellen afloopt, bieden de organiserende partners aan hun verenigingen en ondernemers een laatste kans om hiervan te profiteren. Zelfs zonder eigen investeringen en administratieve rompslomp is een aantrekkelijke jaarlijkse opbrengst te realiseren door het dak van de rijhal te laten voorzien van zonnepanelen. Het project ‘Bakken met zon’ wordt tijdens het seminar concreet toegelicht.

 

Naast aandacht voor zonne-energie komen er meer onderwerpen aan de orde. Vanuit NOC*NSF wordt een inkijkje gegeven in de duurzame initiatieven die andere sporten inmiddels genomen hebben. Wat kunnen wij daarvan leren? Ook het onderwerp ‘paardenmest, van kosten naar kansen’ staat op de agenda en er wordt aandacht besteed aan de positie van het paard in het landschap en duurzaam weide beheer. De korte presentaties worden afgesloten met een paneldiscussie. De Stichting WK Jonge Paarden organiseert dit seminar in nauwe samenwerking met Provincie Gelderland, KNHS, KWPN, FNRS, Sectorraad Paarden en Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP). Inloop is vanaf 13.30 uur bij het kantoor van het KWPN te Ermelo, het programma begint om 14.00 uur en na afloop is er een bezoek aan het WK Jonge Paarden vanaf 16.30 uur.

 

Deelname is kosteloos, aanmelden is noodzakelijk onder vermelding van naam en vereniging, bedrijf of organisatie. Aanmeldingen is mogelijk per mail via [email protected] . De organisatie adviseert om spoedig te reageren omdat de beschikbare capaciteit enigszins beperkt is.