Seminar "Groene PK"

Donderdag 1 augustus 2019

WK Jonge Paarden te Ermelo
13.30 uur – 16.30 uur

 

Seminar: Groene PK

De ‘ecologische footprint’ van de paardensector is aanzienlijk. Als wij aan de toekomst van onze sport willen werken zullen wij daar wat aan moeten doen. Vanuit die overtuiging is het initiatief genomen om, tijdens het WK Jonge Paarden, een bijeenkomst te organiseren voor verenigingen, ondernemers en andere betrokkenen bij de paardensport. Het wordt niet alleen een bijeenkomst om aandacht te vragen voor dit onderwerp, maar er is ook een concrete aanbieding. Omdat dit najaar de huidige subsidieregeling voor zonnecellen afloopt, is er voor verengingen, maneges en ondernemers een laatste kans om hiervan te profiteren. Het project ‘Bakken met zon’ wordt tijdens het seminar concreet toegelicht.

Programma

We doen het al jaren zo..

Opening door Joep Bartels

Hoe groen is de paardensport?

Vertegenwoordiger van NOC*NSF

Paardenmest: van kosten naar kansen

Roel Poppe Lubbers en Roelof Staal

Paard & landschap

Claartje van Andel

Bakken met zon

Presentatie van een collectieve zonnepanelen actie voor de hippische sector

Panel discussie

 

Borrel op het WK Jonge Paarden

 

 

Aanmelden
Deelname is kosteloos, aanmelden is noodzakelijk onder vermelding van uw naam en de vereniging, het
bedrijf of de organisatie die u vertegenwoordigd. Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar
Anne Knoops, [email protected], waarna u de benodigde bescheiden per mail toegezonden
krijgt. Wij adviseren u spoedig te reageren omdat de capaciteit beperkt is.

Organisatie
Het seminar wordt georganiseerd door Stichting WK Jonge Paarden, in nauwe samenwerking met
Provincie Gelderland, KNHS, KWPN, Sectorraad Paarden en Stichting HIP. Academy Bartels Event
Management verzorgt de coördinatie.